VERZAMELEN EN VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Van alle bezoekers van onze website verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens die door de bezoekers zelf aan ons zijn verstrekt. Dit geldt ook voor IP-adressen en andere standaardinformatie over het internetgebruik, statistieken en verkeer van en naar de website van YEAR93. Je naam, e-mailadres of telefoonnummer hebben wij nodig om met je contact te kunnen opnemen. Je bedrijfsnaam en plaats is voor ons handig om te weten, zodat we je vraag kunnen doorsturen naar de juiste medewerker van ons kantoor bij jou in de regio.

 

DOEL VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • het leveren van onze online diensten
  • het beantwoorden van vragen
  • het meten van de belangstelling voor onze diensten en het bevorderen van gebruikersgemak van onze websites
  • het informeren over diensten en updates
  • het doen van gerichte aanbiedingen en het verzenden van reclame-uitingen
  • eventuele andere doeleinden zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van de informatie

 

MARKETING

Je persoonsgegevens die wij krijgen door je gebruik van de websites van YEAR93, kunnen wij gebruiken om je, al dan niet gepersonaliseerde, aanbiedingen te sturen of telefonisch contact met je op te nemen over producten of diensten. Als je geen reclame- uitingen van ons meer wilt ontvangen, kun je dat eenvoudig aangeven door een e-mail te sturen aan info@year93.net.

 

BEWAARTERMIJN

Wij bewaren je gegevens, die wij krijgen door je gebruik van onze websites, niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld, behoudens tegenbericht. Je persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd één jaar na ons laatste contact.

Geen doorgifte van persoonsgegevens aan derden Zonder jouw toestemming zullen wij je persoonsgegevens niet verkopen of verstrekken aan derden ten behoeve van marketingdoeleinden of anderszins. Verstrekking van je persoonsgegevens aan een derde zal alleen plaatsvinden indien wij daartoe een opdracht hebben verkregen op grond van dwingendrechtelijke regelgeving.

 

BEVEILIGING

Wij nemen diverse technische en organisatorische maatregelen (onder andere codering en wachtwoorden) om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van niet-geautoriseerde toegang, niet-geautoriseerde bekendmaking of anderszins onrechtmatige verwerking.

 

COOKIES

Cookies zijn kleine bestandjes die op de vaste schijf van je computer, tablet of telefoon worden opgeslagen. Ze zorgen ervoor dat je internetbrowser herkend wordt door onze webserver. Op onze websites kan een zogenaamde ‘cookie banner’ verschijnen waarmee je toestemming wordt gevraagd voor het gebruik van cookies. Je hebt de keuze om cookies te accepteren door te handelen op basis van de toestemmingsinformatie genoemd op de cookie banner. Als je geen toestemming geeft, zullen je apparaten niet worden gevolgd voor marketing gerelateerde activiteiten. Sommige cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de websites. Dergelijke ‘functionele’ cookies worden niet geblokkeerd door het gebruik van de cookie banner.

 

GOOGLE ANALYTICS

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen niet anonimiseren.

 

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Wanneer onze website van wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

 

RECHT OP INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN VAN PERSOONSGEGEVENS

Je hebt te allen tijde het recht om je persoonsgegevens die wij hebben verwerkt, in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Je kunt het verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzoek tot intrekking van je toestemming sturen naar info@year93.net. Wij zullen zo spoedig mogelijk, maar binnen 4 weken, reageren op je verzoek. Daarnaast heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

ALGEMEEN

Wij kunnen deze privacyverklaring ten allen tijde aanpassen. De aanpassingen zullen met onmiddellijke ingang van kracht worden. Vragen over ons privacybeleid kun je sturen naar info@year93.net.